Hoe werkt een koelcel eigenlijk?

Hoe werkt een koelcel eigenlijk?

Een koelcel produceert geen koude , het pompt enkel de aanwezige warmte van in de koelcel naar buiten.
Dit gebeurd met een verdamper, compressor , condensor , koelgas en een capilair of expansieventiel.

Belangrijk is het proces van verdamping van koelvloeistof in de verdamper.
Daarvoor onttrekt men de nodige warmte van het toestel.
Nadien kan het koelgas comprimeren en condenseren tot een vloeistof.
Deze compressie en condensatie creëert warmte aan de buitenkant van de koelcel.
Zo wordt de de aanwezige warmte in de koelkast naar buiten gepompt.

Belangrijk is dat de warmte uitwisseling zowel aan de verdamper en condensor onbelemmerd kan gebeuren :
De verdamper mag niet vol ijs zitten en dat de condensor moet steeds stofvrij zijn.
Alle belemmeringen verhinderen de goede werking van de koelcel.

Er bestaan twee soorten verdampers: statische en geventileerde verdampers.
Een ventilator zorgt voor extra en betere luchtverplaatsing in de ruimte.
Deze ventilatie zorgt voor een betere verdeling van de koude maar ook voor iets meer uitdroging aan de oppervlakte van de producten.

De condensors aan de buitenkant van het toestel heeft meestal een ventilator zorgt dat de warmte goed kan worden afgegeven.
Zet dus uw koelcel op de juiste plaats !