Noma BVBA is licentiehouder van deze website
Diksmuidestraat 64 - 8840 Staden
T 051 700 100 - F 051 700 517
E-mail: info@nomacool.be
BTW-nummer: BE 0423.730.543

Door de toegang tot deze website en het gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden en condities:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, waaronder handelsmerken, logo's, tekeningen, data, product namen of bedrijven, teksten, afbeeldingen, etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Noma of eigenaars van derden van die rechten.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.
Noma levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie op de site fouten bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar is op of via de site, zal Noma alles in het werk om de situatie recht te zetten.
Noma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op de site.
Mocht u onjuistheden vaststellen in de informatie die op de site voorkomt, dan kan u contact opnemen met de site manager.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan worden aangepast, gewijzigd of aangevuld op elk gewenst moment, zonder waarschuwing of communicatie. Noma garandeert niet dat er ten allen tijde een goede werking van de website is en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor een website storing, een tijdelijke onbeschikbaarheid van de site of enige vorm van schade, direct of indirect die kunnen voortvloeien uit de toegang tot de site en het gebruik van de site.
In geen geval kan Noma aansprakelijk worden gesteld, op een directe of indirecte manier, indien speciale of andere schade zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of een andere, vooral omdat aansluitingen of hyperlinks, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of gegevens op het computersysteem, hardware, software, etc. van de gebruiker.
De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De aanwezigheid van links naar deze websites of pagina's impliceert geenszins een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze sites of pagina's.
Noma stelt expliciet dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites of webpagina's en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk  gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken van deze websites of webpagina's, of schade als gevolg van het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze site wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper zijn bevoegd in alle geschillen.

Respect voor de privacy policy

Noma geeft om het respect voor uw privacy. Hoewel de meeste van de informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens van die gebruiker nodig zijn, is het mogelijk dat de gebruiker wordt gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. De verzamelde informatie is onderworpen aan een verwerking van gegevens voor onze klant en om u op de hoogte houden van onze activiteiten.
De gegevens ontvangers zijn: NomaCool - Diksmuidestraat 64 - 8840 Staden - 051 700 100 - info@nomacool.be
In overeenstemming met de "vrijheden" van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004, heeft u recht op toegang tot en rectificatie informatie over u, dat u kunt uitoefenen door contact met NomaCool - Diksmuidestraat 64 - 8840 Staden - 051 700 100 - info@nomacool.be
U kunt ook, om legitieme redenen, verzetten tegen de verwerking van gegevens. Om dit te doen, moet u contact opnemen met NomaCool - Diksmuidestraat 64 - 8840 Staden - 051 700 100 - info@nomacool.be Uw persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met derden.

Gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan de site, kunnen cookies worden geïnstalleerd op de harde schijf van uw computer, dit alleen om de website beter aan te passen aan de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies worden niet gebruikt om te analyseren hoe bezoekers surfen op andere sites. Uw browser kunt u het gebruik van cookies te blokkeren, voorafgaand aan de installatie van een cookie te worden aangemeld, of cookies te verwijderen van uw harde schijf. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om er meer over te leren.

Wat is GDPR?

Lees er hier alles over.