NOMA COOL, gevestigd te Diksmuidestraat 64 en 70, 8840 Staden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.noma.be, Diksmuidestraat 64 en 70, 8840 Staden, 051/700.100
Veronique Pauwelyn is de Functionaris Gegevensbescherming van NOMA COOL en te bereiken via veronique@noma.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
NOMA COOL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- BTW-nummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
- geen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via veronique@noma.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens :
NOMA COOL verzamelt uw persoonsgegevens via de verplichte versleutelde verbinding: HTTPS of SSL om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen. Zo kan het internetverkeer tussen bezoekers van onze website en de servers niet worden onderschept.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens :
NOMA COOL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
NOMA COOL neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NOMA COOL) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens:
NOMA COOL bewaart in het cms systeem uw persoonsgegevens voor onbeperkte tijd.

Delen van persoonsgegevens met derden
NOMA COOL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NOMA COOL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NOMA COOL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar veronique@noma.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie volgende zones zwart: uw pasfoto, MRZ (machine readable zone= de strook met nummers onderaan het paspoort), rijksregisternummer, geboorteplaats en - datum. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, binnen de vier weken, op uw verzoek.
NOMA COOL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Privacy Commission via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens ?
NOMA COOL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via veronique@noma.be.