Hoe een condensor reinigen?
Hoe een condensor reinigen?

Het is aangeraden om minstens 2 keer per jaar een koeltoestel te reinigen om de ​​goede werking en daardoor de goede bewaring van voedsel te garanderen.
De reiniging wordt uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, dat de onderstaande procedures beheersen.
Tijdens het schoonmaken van het koelmeubel zeker werkhandschoenen dragen om de handen te beschermen. Verwijder het aanwezige voedsel en bewaar dit ondertussen in een ander koelmeubel of op een andere geschikte plaats.
Verwijder de beschermende rooster voor de motor.
Reinig de condensator met een borstel, een luchtcompressor of een stofzuiger.
Vermijd enige schade aan te brengen aan de eenheid, oppassen voor de lamellen en buizen.
Begin met de condensor reinigen door het verwijderen van stof of ander vuil die zich heeft verzameld op de lamellen en op de voorzijde. Deze belemmeren immers de vlotte doorstroming van de lucht.
Een vuile condensor verminderd de prestaties van de koelinstallatie.
En een verhoging van het electriciteitsverbruik.

Let op: Voordat u de reinigingswerkzaamheden start, het koelmeubel uitschakelen met de hoofdschakelaar.
U mag de stekker niet met natte handen of natte voete loskoppelen.
Trek niet aan de draad van de stekker om deze van het stopcontact los te koppelen.
Het koelmeubel ook niet blootstellen aan de weerselementen.
Sta niet toe dat kinderen het apparaat gebruiken zonder uw toezicht.
In geval van een defect of storing het toestel uitschakelen en niets demonteren.
Wacht tot de temperatuur van het koelmeubel terug in balans is met de omgevingstemperatuur alvorens de reiniging te starten.
Reinig het apparaat nauwkeurig.
Geen producten gebruiken die de interne of externe delen kunnen beschadigen.
Spoelen met warm water en een vochtige doek.