Wat is de U waarde van rotswolpanelen?

Wat is de U waarde van rotswolpanelen?

Hoe lager de U-waarde, hoe hoger het isolatievermogen.
De U-waarde geeft de hoeveelheid warmte aan die per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen de omgevingen aan weerszijden van de muur 1°C is.

De U is het symbool voor de warmtedoorgang.
De U-waarde wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat: de dikte en de lambdawaarde van elk materiaal.
Een U-waarde wordt uitgedrukt in W/m²K.

Steenwolpaneeldikte 050 = 0,79 W/m²K.
Steenwolpaneeldikte 060 = 0,66 W/m²K.
Steenwolpaneeldikte 080 = 0,50 W/m²K.
Steenwolpaneeldikte 100 = 0,41 W/m²K.
Steenwolpaneeldikte 120 = 0,34 W/m²K.
Steenwolpaneeldikte 150 = 0,28 W/m²K.

Hoe wordt de U-waarde berekend voor sandwichpanelen?
De U-waarde formuleren we in W/m2K.
De hoeveelheid warmte (W) die verloren gaat, per vierkante meter (m2), bij een temperatuurverschil van één graad Kelvin (K).