Brandreactie van steen- of rotswolpanelen: A2-S1-D0

Brandreactie van steen- of rotswolpanelen: A2-S1-D0

Steenwolpanelen: brandklasse A2-S1-D0
De classificatie van een brandklasse wordt aangegeven met de letters A t/m F.
A staat voor 'niet brandbaar' tot en met F wat 'zeer licht ontvlambaar' is.
A1 Onbrandbaar
A2 Praktisch onbrandbaar
B1 Brandbaar maar moeilijk ontvlambaar
B2 Brandbaar / matig ontvlambaar
B3 Brandbaar / licht ontvlambaar
S: De S staat voor 'smoke'.
S1 voor zeer lage rookontwikkeling.
S2 voor gemiddelde rookproductie
S3 voor zware rookontwikkeling.
D: De D staat voor 'druppen'.
Dit geeft het aantal druppels en stukjes weer die tijdens een brand van het product vallen.
Want hoe meer druppels en scherven er vallen, hoe sneller het vuur zich kan verspreiden.
D0 geen druppels of vallende brandende stukken.
D1 als een druppel of stuk valt, wordt het in minder dan 10 seconden uitgeschakeld.
D2 als een druppel of stuk valt, brandt het langer dan 10 seconden.

Steenwolpanelen behouden hun brandwerende eigenschappen tot 1.000ºC.
Ze beschermen constructies gedurende 4 uur tegen instorten door brand.
Deze panelen geven bij brand een zeer geringe hoeveelheid rook af en voorkomen dat het vuur zich verspreidt.
De brandnorm B1 EN B2 komt overeen met de Europese norm EN 13501.
Dakpanelen en sandwichpanelen voldoen aan EN13501.