Wat is de R waarde van rotswolpanelen?

Wat is de R waarde van rotswolpanelen?

Wat is de waarde van R?
De R-waarde is de waarde voor het isolatievermogen.
Hoe hoger de R-waarde, hoe hoger het isolatievermogen.

Dit is de warmteweerstand van een materiaallaag die wordt uitgedrukt in m2K/W.
Steenwolpaneeldikte 050 = 1,26 m2K/W.
Steenwolpaneeldikte 060 = 1,51 m2K/W.
Steenwolpaneeldikte 080 = 1,99 m2K/W.
Steenwolpaneeldikte 100 = 2,46 m2K/W.
Steenwolpaneeldikte 120 = 2,92 m2K/W.
Steenwolpaneeldikte 150 = 3,62 m2K/W.