Frigo schoonmaken

Frigo schoonmaken

Het is aangeraden om eenmaal per maand een frigo schoon te maken om de goede werking en opslag te garanderen. De maandelijkse schoonmaak wordt uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, die vertrouwd zijn met de onderstaande procedures.
Tijdens het schoonmaken van de koelkast draagt u werkhandschoenen die de handen beschermen. Verwijder voedsel en sla deze op in een geschikte koelkast of koele plaats.
Let op: voordat u schoonmaakwerkzaamheden uitvoert, schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar. Haal de stekker uit het stopcontact of gebruik de automatische beveiligingsschakelaar van uw elektrische installatie.
U kunt de stekker niet uittrekken met de natte handen.
Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
Stel het toestel niet bloot aan vervuiling.
Laat kinderen niet toe om het apparaat zonder toezicht te gebruiken.
In geval van storingen of storingen, schakel het apparaat uit en demonteer het niet.
Wacht tot het apparaat dezelfde temperatuur heeft als de omgevingstemperatuur voordat u de reiniging start.
Reinig het apparaat grondig.
Gebruik geen producten die de binnen- of buitenkant kunnen beschadigen.
Spoel met warm water en een vochtige doek.
CONDENSER SCHOONMAAK:
Verwijder de beschermende rooster van het motorhuis.
Reinig de condensor met een borstel, luchtstraal of stofzuiger.
Vermijd beschadiging van het apparaat: let op de lamellen en buizen.
Begin met het schoonmaken van de condensor door het verwijderen van stof of andere producten die zich op de lamellen en het vooroppervlak kunnen ophopen, waardoor de luchtstroom wordt geblokkeerd.
Een vuile condensor kan de werking van het koelsysteem nadelig beïnvloeden.
En het verhoog de energie consumptie.
Bij langdurige afwezigheden (vakanties) moet het apparaat worden losgekoppeld, volledig leeghalen en reinigen.
ONTDOOIEN:
Ontdooien kan handmatig worden gedaan door het stopcontact te ontkoppelen.

www.nomacool.be