Asbest dak vervangen of vernieuwen met dakpanelen

Asbest dak vervangen of vernieuwen met dakpanelen

Wat is asbest
Asbest is een natuurlijk mineraal dat in asbestmijnen in zuidelijke landen gewonnen wordt. Het bestaat uit hele kleine, fijne vezels die niet alleen sterk zijn, maar ook een isolerende werking hebben en bovenal goedkoop zijn. Daarom was asbest in de jaren 1940 tot 1980 ontzettend populair. Pas later werd duidelijk dat asbestmineralen, weliswaar vaak onzichtbaar voor het blote oog, schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

Gezondheidsrisico’s van asbest
Asbest is vooral schadelijk voor iemand die er gedurende lange tijd aan blootgesteld wordt.  Voornamelijk het inademen ervan is risicovol. Asbest kan tot asbestose leiden, deze ziekte is vergelijkbaar met stoflong, maar dan met asbest. Ook bepaalde kankers, zoals longkanker en strottenhoofdkanker worden aanzienlijk vaker gediagnostiseerd bij mensen die met asbest in contact kwamen of komen.

Waar en hoe kom je ermee in contact?
Asbest werd vroeger intensief gebruikt in diverse producten uit het dagelijkse leven: in cement, in golfplaten, leien, touwen, isolatie, remvoeringen, bakeliet, bodemverwerking, bepaalde vloerbedekkingen,…
Asbest werd verwerkt in 2 vormen:
- hecht- gebonden asbest: bv. te vinden  in cement, golfplaten, dakleien, afvoerbuizen
- niet hecht-gebonden asbest: bij deze zijn de asbestvezels niet volledig verwerkt in het materiaal. Denk maar aan bv. touwen. Daar is de kans van verspreiding van de vezels aanzienlijk groter.

Wat nu?
De Vlaamse overheid neemt bijkomende maatregelen om Vlaanderen tegen  2040 volledig asbestveilig te maken. Zo moeten werkgevers nu over een asbestinventaris beschikken en zullen gebouweigenaars in de toekomst ook verplicht worden om dergelijk inventaris op te stellen. Meer info op Ovam.
Als particulier of bedrijfseigenaar bent u verplicht te voorkomen dat asbesthoudende producten en gebouwen niet broos of beschadigd zijn, afbrokkelen of stof afgeven. Hoe meer beschadiging, hoe groter het risico op verspreiding van asbest.

Asbest herkennen en verwijderen
Er zijn experts verbonden aan erkende asbestlabo’s die u uitsluitsel kunnen geven of uw gebouw en materialen effectief asbest dragend zijn. Zij kunnen u advies verlenen over het veilig en correct verwijderen van asbest.  De algemene stelregel is: verwijder asbest liever vroeg dan laat.
Sommige asbestproducten mag u zelf verwijderen of laten wegnemen door een aannemer. Deze laatste moet dan beschikken over een jaarlijks hernieuwbaar attest “eenvoudige handelingen”. Echter, in geval van niet-hecht-gebonden asbest of sterk beschadigde hecht-gebonden asbest, moet u dit laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar.

Wat kunt u dan wel gebruiken?
De risicovolle, verouderde en breekbare golfplaten en leien kan je vervangen door dakpanelen, ze zijn en goedkoop alternatief om uw dak te vernieuwen. Zij bestaan uit lichtgewicht staal en zijn heel eenvoudig te monteren. Sandwich dakpanelen zijn beschikbaar in meerdere lengtes, diktes en kleuren en zijn geschikt voor daken waarbij een goede isolatie van belang is. Het zijn niet enkelwoningen die een degelijke en kwaliteitsvolle isolatie nodig hebben, maar ook opslagplaatsen en bedrijfsgebouwen moeten over energiezuinige capaciteiten beschikken en dus degelijk geïsoleerd worden. Denk ook steeds aan de bijhorende afwerkingsprofielen als u dakpanelen aanschaft.

NomaCool kan u uitstekend helpen met advies en gratis online offertes als het gaat om dakpanelen, maar ook sandwichpanelen. Onze website is ook niet alleen een verkoopsplatform maar ook een naslagwerk voor mensen die -al dan niet voor professionele doeleinden – advies willen inwinnen voor het vervangen of vernieuwen van een dak met dakpanelen of sandwichpanelen.

U kunt 24/24 en 7/7v een gratis offerte online aanvragen.