Hernieuwde certificaten

Hernieuwde certificaten

Indien een bedrijf koelinstallaties met ozon(laag)afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen installeert of onderhoudt, moet het gecertificeerd zijn als koeltechnisch bedrijf om deze werkzaamheden te mogen uitvoeren.
Zowel het bedrijf als de koeltechnici moeten dus over een geldig certificaat beschikken voor het installeren van koelinstallaties of het onderhouden ervan.